Europese socialezekerheidspas

Zoals aangekondigd in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten in maart 2021, hebben we in samenwerking met de Italiaanse socialezekerheidsinstelling Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) een proefproject gelanceerd om tegen 2023 de haalbaarheid van de invoering van een Europese socialezekerheidspas te onderzoeken.

Europese socialezekerheidspas

Een Europese socialezekerheidspas zou de overdraagbaarheid van socialezekerheidsrechten over de grenzen heen helpen verbeteren door de digitale verificatie van de socialezekerheidsdekking en -rechten van de burgers door de bevoegde actoren en instellingen.

Wat is het proefproject Europese socialezekerheidspas?

Het proefproject “Europese socialezekerheidspas” heeft tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van een digitale oplossing om de grensoverschrijdende verificatie van de socialezekerheidsdekking te verbeteren en de uitdagingen inzake de mobiele identificatie en authenticatie van burgers voor de coördinatie van de sociale zekerheid aan te pakken.

Een dergelijke oplossing zal worden ontwikkeld door gebruik te maken van het European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)-platform, de eerste EU-brede blockchaininfrastructuur ter ondersteuning van de levering van grensoverschrijdende diensten, bijvoorbeeld voor burgers om hun eigen identiteit, onderwijsreferenties en registerdocumenten te beheren.

In een eerste fase zal de proef zich toespitsen op de digitalisering van de procedures in verband met het draagbare document PD A1, dat de op de houder toepasselijke wetgeving certificeert en dat bijvoorbeeld wordt gebruikt wanneer een persoon door zijn werkgever tijdelijk in een andere lidstaat wordt gedetacheerd. Een uitbreiding tot de uitvoering van andere procedures voor de coördinatie van de sociale zekerheid (bv. de Europese ziekteverzekeringskaart) zou in een tweede fase plaatsvinden. (Pensioenverzekering)

Bij het proefproject, dat in maart 2021 van start is gegaan, zijn een twaalftal belangstellende landen betrokken en het blijft openstaan voor deelname van andere belangstellende lidstaten. Het zal de meest relevante technische, organisatorische en juridische kwesties van de beoogde oplossing behandelen, mede met het oog op een eventuele grootschalige invoering.

Wat de aspecten in verband met de identificatie/authenticatie van personen betreft, zal het niet nodig zijn een unieke identificatiecode in te voeren, aangezien bestaande of toekomstige digitale oplossingen, zoals het voorgestelde kader voor een Europese digitale identiteit, zouden kunnen worden hergebruikt. Daarom hebben wij het onderzoek naar de invoering van een Europees socialezekerheidsnummer stopgezet.

Belangrijkste kenmerken van de oplossing

Een digitale portemonnee in handen van mobiele mensen die socialezekerheidspasjes gebruiken die door betrouwbare autoriteiten zijn afgegeven en online over de grenzen heen kunnen worden geverifieerd
Mobiele mensen hebben controle over hun eigen persoonsgegevens. Geen behoefte aan een unieke identificatiecode, zoals een Europees socialezekerheidsnummer
Efficiëntere grensoverschrijdende verificatie en vermindering van fraude
Tijdschema
2021: Start van het proefproject met de Europese socialezekerheidspas
2022: Presentatie van de resultaten van de eerste fase
2023: Presentatie van de resultaten van de tweede fase Aanbevelingen voor een mogelijke grootschalige invoering